مشخصات فایل*بررسی مدل كلاسيك تورم در ايران، روش همگرايي و آزمون نظريه پولگرايان مكتب (II) با روش حداكثر را*

بررسی مدل كلاسيك تورم در ايران, روش همگرايي و آزمون نظريه پولگرايان مكتب (II) با روش حداكثر راستنمايي يوهنسن و جسيليوس|swd1785842
با ما همراه باشید با موضوع بررسی مدل كلاسيك تورم در ايران، روش همگرايي و آزمون نظريه پولگرايان مكتب (II) با روش حداكثر را

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 58آزمون همگرايي يوهنسن و يوهنسن ـ جسيليوساز آنجايي كه متغيرهاي مدل ايستا از مرتبه اول هستند بنابراين مي‌توان از رويه حداكثر راستنمايي يوهنسن (1988) و يوهنسن ـ جسيليوس (1990)، به منظور بررسي همگرا بودن متغيرهاي تورم و رشد پول استفاده كرد (در پيوست (1) آورده شده است). پس از تعيين مرتبه انباشتگي متغيرها، اولين قدم در روش يوهنسن، تعيين تعداد وقفه‌هاي بهينه مدل VAR مي‌باشد. لذا در اين مقاله نيز بنا به رويه پيشنهادي يوهنسن كه تخمين تك تك معادلات به روش OLS مي‌باشد، و نيز با توجه به تعداد نسبتاً محدود مشاهدات، طول وقفه بهينه، دو انتخاب شده است.گام بعدي، انتخاب رتبه ماتريس اثر و لزوم وارد كردن عرض از مبدا و روند در بردار بلند مدت است كه طبق پيشنهاد يوهنسن، اين اعمال بايستي به صورت همزمان صورت گيرد. چنانچه يوهنسن بيان كرده است، اگر تعداد متغيرهاي موجود در بردار بلند مدت، برابر n باشد، حداكثر تعداد (n 1)، بردار همگرا مي‌توان به دست آورد. در نتيجه، با وجود دو متغير تنها يك بردار همگرا مي‌تواند وجود داشته باشد كه از طريق آزمون‌هاي حداكثر مقادير ويژه و آزمون نسبت راستنمايي به دست مي‌آيد. در اين خصوص، با توجه به جدول شماره (5)، بردارهاي زيرحاصل شده‌اند.چكيدهتورم، همواره از شاخص‌هاي مهم اقتصادي قلمداد گرديده و نظرات مختلفي درباره آثار آن بر اقتصاد يك كشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر اين امر توافق دارند كه تورم شديد آثار جبران‌ناپذيري بر اقتصاد داشته و بايد كنترل گردد. در اين زمينه اقتصاددانان مكتب كلاسيك معتقدند كه تورم يك پديده پولي بوده و رشد نقدينگي عامل اصلي بروز آن مي‌باشد، بطوري كه، در بلندمدت، پول خنثي است.در ميان اقتصاددانان كلاسيك، پولگرايان مكتب انتظارات عقلايي، كه به پولگرايان مكتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند كه عقلايي بودن انتظارات باعث مي‌گردد كه پول در بلندمدت خنثي بوده و حتي در كوتاه‌مدت نيز آن قسمت از پول كه رشد آن قابل پيش‌بيني باشد، خنثي خواهد بود. هدف اصلي اين مقاله، آزمون نظريه پولگرايان مكتب (II) است كه از روش حداكثر راستنمايي يوهنسن و جسيليوس استفاده گرديده كه، اين روش آزموني براي عقلايي بودن انتظارات است. نتايج آزمون يوهنسن نشان مي‌دهد كه رشد پول و تورم همگرا مي‌باشد.همچنين، براي تلفيق روابط كوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحيح خطا استفاده گرديده و نتيجه مبين اين است كه 18 درصد عدم تعادل مابين تورم واقعي وتورم تعادلي، در هر دوره حذف و يا تعديل مي‌گردد. و ديگر اين كه معني‌دار بودن جزء تصحيح خطا دليلي بر رابطه بين رشد پول و تورم مي‌باشد. نتايج فوق براي حالتي كه از شاخص (CPI) براي محاسبه تورم استفاده مي‌گردد، تفاوت چنداني نداشت. در هر حال براي آزمون خنثايي پول از محدوديت‌هاي كاملاً مشخص و بيش از حد مشخص استفاده گرديده و معلوم شد كه پول در دراز مدت خنثي مي‌باشد.در نهايت پيشنهاد شده است كه سياستگذاران اقتصادي، هنگام اتخاذ سياست‌هاي خويش، بايستي نقش عقلايي بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف ديگر، بانك مركزي نيز در هنگام اتخاذ سياست‌هاي پولي استقلال داشته و جبران كسري مالي دولت از طريق كانال‌هاي ديگري غير از افزايش نقدينگي صورت گيرد.مطالب دیگر:
📗تحقیق کانی های ثانوی📗پاورپوینت بهداشت در حوادث و سوانح📗پاورپوینت بهداشت کاربری تجهیزات پزشکی، الکترونیکی و مخابراتی در رسانه ها و سایت های خبری📗پاورپوینت بیماری متاگونیموس یوکوگاوایی📗تحقیق ادبیات ایران📗تحقیق ادبـيات داستاني📗تحقیق بررسی شعر نو (نیمایی)📗تحقیق با چنين نزديكي، دوريم دور📗تحقیق تاريخ بيهقي📗تحقيق در مورد زبان فارسی (گرامر)📗تحلیل آماده در مورد ادبیات كوچه ي بي نام📗تحقیق توصيف حلقات📗تحقیق تئاتر شاعرانه و شرق📗تحقیق جان اف کندی📗تحقیق چند انسان برجسته📗تحقیق حروف ابجد📗تحقیق در مورد حروف اضافه رابط بين زمان و مکان📗تحقیق حضرت نوح📗تحقیق خيام📗تحقیق دلايل اصلي ناكامي در يادگيري زبان📗تحقیق رستم و سهراب📗تحقیق ريشه تاريخي ضرب المثل📗تحقیق زبان شناسی📗تحقیق زندگي نامه امام موسي صدر📗تحقیق زندگي نامه انيشتين