مشخصات فایل*تحقیق سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد*

مقاله درباره تورم,تحقیق در مورد تورم,دانلود تحقیق درباره تورم,تورم,تحقیق سیاستهای تورم آور,دانلود تحقیق درباره علل تورم,مقاله درباره علل ایجاد تورم,عوامل تورم زا,مهار تورم,تاثیر تورم بر اقتصاد,سیاستهای اقتصادی,تعریف تورم , اندازه گیری تور|swd1785842
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

مقدمه:
نظر به اينكه در اثر اعمال سياستهاي تورم آور يا ضد تورمي دولتها و ساير عوامل اقتصادي- اجتماعي، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بويژه اين نوسانات در سالهاي اخير چشمگير و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خريد پول رايج بوده است لذا ايجاب مي كند كه مسأله توجه به ارزشهاي جاري در نشان دادن وضعيت دارايي و بدهي و ذخائر و اندوخته هاي مؤسسات و نيز تا حدودي نتايج عملكرد آنها به طور جدي مورد شناسايي و توجه قرار گيرد. ضرورت اين امر از آنجا ناشي مي گردد كه صورتهاي مالي مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهاي تمام شده و در هر حال ارزشهاي زمان انجام و وقوع معالات مالي يا به عبارت ديگر ارزشهاي تاريخي تنظيم مي گردند و لذا منعكس كننده ارزشهاي جاري در تاريخ ترازنامه نمي باشند، حال آنكه در بسياري موارد احتمال اينكه اختلاف بين ارزشهاي تاريخي در رابطه با وضع مالي مؤسسه قابل توجه و داراي اهميت نسبي باشد زياد بوده و در نتيجه سبب مي گردد بررسي صورتهاي مالي، كه مبتني بر ارزشهاي تاريخي تنظيم شده است، معيار كاملاً درست و منصفانه اي براي قضاوت وضعيت مالي مؤسسه بدست ندهد.
بيانيه شماره 29 كميته استاندارهاي بين المللي بيان مي دارد:« در شرايط اقتصادي تورمي گزارشكري مالي بدون تعديل قيمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهاي مالي بي فايده بوده و وضعيت مالي و نتايج عملكرد را به درستي نشان نمي دهد لذا در سالهاي اخير روش حساباري مالي و گزارشهاي حسابداري به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بيشترين انتقادات در اين زمينه بوده است كه گزارش مالي عملكرد مالي، ماهيت واقعي منابع، تعهدات، معاملات و ساير اتفاقات موجود در فعاليتهاي شركتها را به طور صحيح منعكس نمي سازد و اين امر نشأت گرفته از اين است كه پول همواره قدرت خريد خود را از دست مي دهد و اين كاهش ارزش يا قدرت خريد پول در شرايط تورمي به ميزاني است كه مقايسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالي، و ساير رويدادهايي كه در مقاطع زماني مختلف اتفاق افتاده اند حتي طي يك دوره مالي گمراه كننده مي گردد.فهرست:
فصل اول
کلیات وطرح تحقیق
مقدمه:
۲- بیان موضوع تحقیق
۳- اهمیت موضوع تحقیق
۱-۳- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها
۲-۳- قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور
۴- فرضیه های تحقیق
۱-۴- تجدید ارزیابی داراییها
۲-۴- قانون مالیاتی
۵- روش تحقیق
۱-۵- جمع آوری اطلاعات
۲-۵- روش اثبات:
۶- محدودیتهای تحقیق
۷- محتوای تحقیق
۸-یافته های تحقیق به شکل
۹- مزایا
۱۰- معایب
فصل دوم
زمینه تئوریک بررسی تورم
۱- مفهوم تورم
۱-۱- نظریه هانری اوژاک
۲-۱- نظریه هولزمن
۲- تعریف تورم
۳- اندازه گیری تورم
۴- شاخصهای قیمت
۵- شاخص عمومی قیمت
۶- محاسبه شاخص قیمت
۱-۶- شاخص لاسپیرز
۲-۶- شاخص پاشه
۳-۶- شاخص اج.ورث- مارشال
۴-۶- شاخص ایده آل فیشر
۵-۶- شاخص قیمتها با وزن ثابت
۷- اثرات تورم
۸- سیاستهای اقتصادی و تورم
۱-۸- سیاست مالی و تورم
۲-۸- سیاست پولی وتورم
۹- انواع تورم
۱-۹- تورم ناشی از تقاضا
۲-۹- تورم ناشی از فزونی هزینه ها
۳-۹- تورم رکودی
۱۰- مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم
۱۱- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم
۱-۱۱- عوامل گسترش دهنده تورم
۲-۱۱ – عوامل بازدارنده تورم
۱۲- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم
۱-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم
۲-۱۲-درخصوص آثار تورم برتشکیل پس انداز
۳-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع محاسبات مؤسسات اقتصادی
۱۳ -تأثیر تورم برگزارشهای مالی
فصل سوم
تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی
۱- اهداف گزارشگری مالی
۲- گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی


مطالب دیگر:
📝تحلیل آنتن دو قطبی عمودی با طول محدود📝تحولات جديد در كيفيت ايمني قدرت و استانداردهاي کمبود ولتاژ📝تدابیر ایمنی فنی📝ترازوهاي ديجيتالي📝تراشه های زیستی📝ترانزیستور 2📝ترانزیستور 24 ص📝ترانزیستور 26 ص📝ترانسفورماتور 2📝ترانسفورماتور 45 ص📝ترانسفورماتور 1000 كيلوولت📝ترانسفورماتور سه فاز📝ترانسفورماتور قدرت📝ترانسفورماتور📝ترسيم مدارات ساده و آشنايي با نرم افزار اركد📝تست SCR📝تست انواع خازن توسط مولتی متر📝تشریح سیستم کنترل حلقه بسته📝تشکیل نفت📝تطبيق امپدانس توسط آپ امپ 5 ص📝تعريف الكترونيك📝تعریف نیمه رسانا📝تقسيم بندي يك سيستم قدرت الكتريكي📝تقويت کننده هاي عملياتي یا آپ امپ 7 ص📝تلويزيون