مشخصات فایل*تحقیق در مورد تورم*

تورم,تحقیق در مورد تورم,دانلود تحقیق تورم,خرید تحقیق تورم,مقاله تورم,دانلود مقاله تورم|swd1785842
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق در مورد تورم


خرید و دانلود
مؤسسه آموزش عالي علامه محدث نوري

نوع فایل :WORDپيشگفتار :

به عنوان يك دانشجوي اقتصاد از ترم اول نسبت به اين موضوع يعني تورم كنجكاو بودم متأسفانه فرصتي براي به دست آوردن اطلاعات در مورد اين موضوع پيدا نكرده بودم تا اين كه براي درس روش تحقيق اين موضوع را انتخاب كردم. هميشه هر وقت حرفي از اقتصاد به ميان ميايد اولين حرفي كه افراد عامي در مورد اقتصاد مطرح مي‌كنند تورم است با اينكه هيچ اطلاعات دقيقي در مورد اين موضوع ندارند و فقط اين اسم را به عنوان يك معذل اقتصادي شنيده اند از اين رو تصميم گرفتم كه در مورد تورم تحقيق كنم البته قسمت عمده اي از تحقيق من جمع آوري اطلاعات مي باشد ولي تمام تلاشم را كردم كه از معتبرترين منابع و مآخذ در دسترس استفاده كنم و اميدوارم نتيجه گيري هايي كه كردم مفيد باشد.

فهرست


فصل اولتورم چيست--------------------------------------------------------------------- 1آمار تورم ----------------------------------------------------------------------- 6راههاي مبارزه با تورم --------------------------------------------------------- 7رابطه تورم و توسعه چيست؟---------------------------------------------------- 8تورم چه تاثيري بر نظام كل كشور دارد ----------------------------------------- 9خصوصيات اقتصادي ايران ---------------------------------------------------- 12فصل دومتاريخچه تورم در اسلام و كاهش ارزش پول ------------------------------------ 17پول رايج درصدر اسلام--------------------------------------------------------- 21فصل سوماسكناس هاي تورم زا ياتورم هاي اسكناس زا ----------------------------------- 28آمارهاي بانك مركزي ---------------------------------------------------------- 31فصل چهارمنتيجه گيري -------------------------------------------------------------------- 32


منابع و مأخذ ----------------------------------------------------------------- 34

مقدمه :
تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي دانيد در ايران درصد تورم در سال هاي اخير بسيار زياد بوده است و به طوري كه قيمت ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. اين تحقيق اطلاعات بيشتري درباره موضوع تورم ارائه مي‌دهد.
فصل اول تحقيق در مورد تورم و مشكلات آن است و همين طور تأثير آن به نظام اقتصادي و ...
فصل دوم در مورد تاريخچة تورم در اسلام و كاهش ارزش پول مي باشد.
فصل سوم در مورد اسكناس هاي تورم زا يا تورم هاي اسكناس زا كه آماري در مورد اسكناس ارائه مي‌دهد.
فصل چهارم نتيجه گيري و راهكارهاي مناسب مبارزه با تورم است.

چكيده :
تورم به زبان ساده
تورم (INFLATION) كه يكي از قديمي ترين پديده هاي اقتصادي جهان و در حال حاضر يكي از معضلات جامعه ما نيز مي باشد معلول سقوط و تنزل ارزش پول است كه بر اثر عدم تعادل و افزايش نامتناسب وسايل پرداخت (نقدينگي، اعتبارات بانكي، اوراق بهادار و اخيراً پول الكترونيكي) نسبت به موجودي كالا به وجود مي آيد. و لازم به يادآوري است كه عده اي از اقتصاددانان عوامل ديگري از قبيل نوسانات نرخ ارز، فعاليتهاي بانك هاي تجاري، صادرات و واردات، خريدهاي اضافي و بالاخره جنگ، زلزله و بلاياي آسماني را در ايجاد تورم مؤثر مي دانند كه در تحليل نهايي و كم وبيش اغماض به همان سقوط ارزش پول و عدم تعادل نامتناسب نقدينگي و موجودي كالا منتهي مي گردد. در اين مورد ذكر مثال ساده اي را بي مناسب نمي داند.
اگر در يك واحد اقتصادي ميزان نقدينگي را هزار و موجودي يك كالاي به خصوص را صد فرض كنيم بهاي واحد كالاي مورد نظر ده خواهد بود. حالا اگر نقدينگي به دو هزار افزايش يابد و يا موجودي كالا به پنجاه واحد تقليل پيدا كند بهاي واحد مورد نظر به بيست افزايش خواهد يافت.
سوابق تورم
سابقه تورم به سابقه اقتصاد در جوامع باز مي گردد. ولي گران ترين و شديد ترين تورمي كه در قرن اخير به ياد داريم تورم آلمان در 1923 روسيه شوروي مقارن با انقلاب اكتبر و چين در سال 1948 قابل يادآوري است. در تورم سالهاي 1923 به بعد در آلمان برابري مارك آلمان با دلار آمريكا بيش از يك ميليارد سقوط نمود براي يك غذا مارك را با سبد حمل مي كردند و بهاي خريد يك خانه قبل از تورم به مصرف خريد يك قالب كره يا پنير مي رسيد.
در ايران نيز در طول تاريخ مانند ساير جوامع تورم و آثار آن همواره مشاهده شده ولي نزديك ترين و شايد مهم ترين آن در سالهاي 55-1945 وبعد از انقلاب اسلامي و بر اثر جنگ تحميلي و فرار سرمايه ها مي توان ملاحظه نمود. در تورم دو رقمي سالهاي اخير بايستي به نقش افزايش غير منتظره بهاي نفت اشاره شود كه چنانچه اين افزايش و ذخيره ارزي در خط توليد قرار نگيرد الزاما بايستي فاجعه‌اي را در اقتصاد كشور انتظار داشت.
آثار تبعي تورم
همانطور كه اشاره شد اولين آثار تورم در سقوط ارزش پول و افزايش هزينه زندگي مشاهده مي گردد. بايد دانست كه تورم براي عموم طبقات آثار مشابه و يكساني ندارد. بازرگانان و واسطه هاي مبادلات كالا به دنبال افزايش بهاي مايحتاج عمومي بهاي موجودي كالاي خود را متقابلاً بالا برده و افزايش هزينه زندگي را با افزايش سطح زندگي جبران مي نمايند ولي طبقات كم درآمد و با درآمد ثابت به خصوص حقوق بگيران ابتدا ناگزير از كاهش سطح زندگي و احتياجات اوليه خود از قبيل خوراك، پوشاك و ... بوده و در صورت ادامه تورم مجبور به استفاده از پس انداز يا فروش دارايي هاي احتمالي از قبيل طلا و جواهرات خانواده به قيمت ارزان به دلالان و رانت خواران مي گردند چنانچه اين امكانات را هم نداشته باشند. اجباراً به مشاغل كاذب دوم و سوم روي مي آورند.
آثار ديگر تورم را در بودجه دولت و صادرات و واردات مي توان ملاحظه نمود. مي دانيم كه دولت نيز به نوعي مصرف كننده كالا و پرداخت كننده حقوق و دستمزد مي باشد و در نتيجه بار تورم را بر دوش دارد و بايد به نوعي آن را جبران نمايد. اين امر از طريق افزايش ماليات ها به خصوص ماليات غير مستقيم و يا كسر بودجه از شبكه بانكي كه خود نيز تورم زا مي باشند تأمين مي گردد كه در هر دو صورت تحميل مجددي است به طبقات كم در آمد. در مورد صادرات و واردات اضافه مي نمايد كه بالا رفتن بهاي توليدات با توجه به رقابت ساير كشورهاي توليد كننده موجب كا هش صادرات و افت توليد داخلي به خاطر تأمين نياز مردمان سبب افزايش واردات خواهد گرديد.
مقابله با تورم
مي دانيم كه صحيح ترين راه مبارزه با پديده هاي اجتماعي شناسايي و برطرف كردن علل آن است در مورد علل اصلي تورم و افزايش نقدينگي و كاهش موجودي كالا اشاره شده بود كه ذيلاً مورد بررسي قرار مي گيرد. افزايش نقدينگي يا به گفته علماي اقتصاد رشد اقتصادي في نفسه اگر به مصرف توسعه اقتصادي برسد نه تنها موجب تورم نمي شود بلكه خود عامل جهت بالا رفتن سطح توليد و نهايتاً كاهش تورم مي گردد در غير اين صورت و چنانچه مورد بهره برداري بورژوازي، دلالي و رانت خواران قرار گيرد تورم مضاعف را موجب شده «بلاي جان مردمان خواهد شد».
جهت تأمين كالاي مورد نياز و مقابله با تورم نظرات متعددي از قبيل حذف واسطه‌ها مبارزه با احتكار، جلوگيري از فزوني تقاضا و ... اظهار شده كه هر كدام به نوبه خود مفيد و مؤثر مي باشد ولي بايد دانست كه اجراي اين امر يعني افزايش توليد و تأمين كالاي مورد نياز فقط از طريق سوق دادن سرمايه و نقدينگي به صنعت، كشاورزي، دامپروري و خدمات عمومي وابسته به آنها (شبكه حمل و نقل داخلي و خارجي، آب، برق، گاز و تلفن ...) امكان پذير مي باشد. نكته قابل يادآوري و بسيار مهم اين كه سرمايه گذاري در توليد شرايط خاص اقتصادي از قبيل نرخ بهره در بازار آزاد درصد بيكاري، بورس اوراق بهادار، نقش يارانه و ... را طلب مي‌كند كه در شماره هاي بعد درباره آ‌نها اشاره خواهيم كرد.


منابع و مأخذ‌:
مقالات اينترنتي:
ماهنامه اقتصاد ايران شماره 63
مقاله از مجله آسيا 21/3/85
روزنامه كيهان
اقتصاد پويا 16/7/84
همبستگي 7/3/82
هدف و اقتصاد 29/11/83مطالب دیگر:
🔥تحقیق بررسي نگرش معلمين و والدين درخصوص كاربست ارزشيابي توصيفي در پايه هاي اول و دوم ابتدايي تهران🔥تحقیق اهمیت و لزوم مقاوم سازی بناها در برابر زلزله🔥تحقیق بررسي وضعيت فردي اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي در مرکز مداخله در بحران هاي اجتماعي نواب صفوی🔥تحقیق برنامه ريزي درسي و و چگونگي استفاده از وقت🔥تحقیق بزرگسالان عقب مانده در جامعه، قانون و عقب مانده ذهني🔥تحقیق بزهکاری اطفال🔥تحقیق بررسي ساختار فرهنگي خانه فرهنگ بوستان🔥تحقیق بهبود نظام آموزشی تنها از طریق اصلاح ارزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست🔥پاورپوینت خلاصه کتاب مفاهیم و روش های آماری تالیف باتاچاریا و جانسون ترجمه مرتضی ابن شهرآشوب🔥پاورپوینت آمار و احتمال🔥پاورپوینت خلاصه کتاب آمار ریاضی1 تالیف الکساندر م. فرانکلین ترجمه علی مشکانی🔥پاورپوینت خلاصه کتاب آمار ریاضی2 تالیف الکساندر م. مود، فرانگلین آ. گریبیل و دون. س. بوز🔥پاورپوینت خلاصه کتاب مباني علم اقتصاد تالیف جمشيد پژويان، فرهاد خداداد كاشي و يگانه موسوي جهرمي🔥پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی جمعيت شناسی تالیف سعید تمنا🔥پاورپوینت خلاصه کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر دكتر حميدرضا نواب پور افسانه يزداني و غلامرضا ایزدی🔥پاورپوینت خلاصه کتاب روش های متغیره گسسته🔥پاورپوینت خلاصه کتاب روش های چندمتغیره پیوسته🔥پاورپوینت خلاصه کتاب روش های نمونه گیری1 تالیف دکتر علی عمیدی🔥پاورپوینت خلاصه کتاب رگرسیون، تالیف جواد بهبودیان🔥پاورپوینت روش های آماری🔥پاورپوینت خلاصه کتاب ریاضی برای آمار تالیف عین الله پاشا🔥پاورپوینت زبان تخصصی آمار🔥پاورپوینت خلاصه کتاب سری های زمانی تالیف دكتر حسينعلي نيرومند و دكتر ابولقاسم بزرگ نيا🔥تحقیق تست كارآيي بويلر🔥تحقیق تعریف شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب